search
top

Όσο περισσότερο μητρικό γάλα, τόσο λιγότερες λοιμώξεις και το κόστος στις εντατικές νεογνών

Στα άρρωστα και στα πρόωρα βρέφη των μονάδων εντατικής νεογνών, η όσο μεγαλύτερη ποσότητα χορήγησης μητρικού γάλακτος κατά τον πρώτο μήνα της ζωής τους συνεπάγεται τόσο μεγαλύτερη προστασία από λοιμώξεις, από σήψη, ενώ μειώνει σημαντικά το κόστος νοσηλείας τους. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Σικάγο, σε δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Perinatology το 2013.

Οι ερευνητές επιχείρησαν να διερευνήσουν την σχέση ανάμεσα στην μέση ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης μητρικού γάλακτος κατά τις πρώτες 28 ημέρες της ζωής, και του νοσοκομειακού κόστους, σε βρέφη πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (<1500γρ) και κάτω των 35 εβδομάδων κύησης.

Σύμφωνα με το κλινικό πρωτόκολλο της μονάδας, τα βρέφη όταν ξεκινούσαν εντερική σίτιση λάμβαναν κατά προτίμηση φρέσκο μητρικό ή ανθρώπινο γάλα δότριας, αν αυτό δεν υπήρχε κατεψυγμένο ανθρώπινο γάλα, και μόνο αν και αυτό δεν υπήρχε λάμβαναν υποκατάστατο μητρικού γάλακτος φόρμουλα για πρόωρα.

Η συλλογή των στοιχείων ήταν προοπτική καθόλη την διάρκεια της νοσηλείας, πράγμα που κάνει πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Μετρήθηκαν καθημερινά το βάρος των βρεφών, ο συνολικός όγκος υγρών και τι είδους (από την φλέβα, μητρικό, υποκατάστατο κλπ), η διάρκεια νοσηλείας, και κλινικές εκβάσεις για τα βρέφη και τις μητέρες τους, ιδιαίτερα τα επεισόδια λοιμώξεων στα νεογνά (θετική καλλιέργεια αίματος και αντιβιοτικά για τουλάχιστον 5 μέρες).

Υπολογίστηκε επίσης όλο το άμεσο οικονομικό κόστος των προβλημάτων υγείας και της νοσηλείας κάθε παιδιού. Δεν συνυπολογίστηκαν έμμεσα κόστη, από την αμοιβή των γιατρών, από τις επιπτώσεις των προβλημάτων υγείας στα βρέφη μετά την νοσηλεία τους και το εξιτήριο κα.

Αποκλείστηκαν στην στατιστική ανάλυση παράγοντες σύγχυσης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ευρήματα  (βάρος γέννησης, χρήση επιφανειοδραστικού παράγοντα κα).

175 βρέφη μελετήθηκαν πλήρως, από το 2008 έως το 2010. Σχεδόν όλα (97%) έλαβαν έστω και λίγο ανθρώπινο γάλα – ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό για τα ελληνικά δεδομένα, όπου σε νεογνικές μονάδες πολλά βρέφη δεν έχουν λάβει ούτε σταγόνα ανθρώπινου γάλακτος. Για όλα τα βρέφη, η καθημερινή πρόσληψη ανθρώπινου γάλακτος κατά τις πρώτες 28 ημέρες της ζωής τους ήταν κατά μέσο όρο 53.6ml/kg/μέρα, επίσης ένα νούμερο αστρονομικό για τα ελληνικά δεδομένα. Το ποσοστό εμφάνισης σηπτικού επεισοδίου – συστηματικής λοίμωξης ήταν 13%, με χρόνο εμφάνισης κατά μέσο όρο στις 24 μέρες της ζωής τους.

Τα βρέφη χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: εκείνα που η μέση ημερήσια δόση ανθρώπινου γάλακτος ήταν κάτω από 25ml/kg/μέρα, εκείνα που η μέση ημερήσια πρόσληψη μητρικού γάλακτος ήταν πάνω από 50ml/kg/μέρα, και όσα ήταν στο ενδιάμεσο.

Βρέθηκε ότι η μέση ημερήσια ποσότητα ανθρώπινου γάλακτος που λάμβαναν τα βρέφη ήταν ανεξάρτητος παράγοντας προστασίας ενάντια σε επεισόδια σήψης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι για κάθε 10ml/kgr/ μέρα παραπάνω ανθρώπινο γάλα την ημέρα, οι πιθανότητες εμφάνισης σήψης μειώνονταν κατά 19%.

Αλλά και ως προς το οικονομικό κόστος, η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε μια δοσο-εξαρτώμενη σχέση, με το οικονομικό κόστος για το νοσοκομείο να μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η δόση ανθρώπινου γάλακτος που δίνεται στα άρρωστα αυτά ή πρόωρα βρέφη. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος για κάθε βρέφος της πρώτης ομάδας, που έλαβαν το λιγότερο ανθρώπινο γάλα (<25ml/kgr/μέρα) ήταν υψηλότερο κατά 31500 δολάρια (περίπου 23 χιλιάδες ευρώ) σε σύγκριση με το βρέφος που της τρίτης ομάδας που έλαβε >50ml/kgr/μέρα κατά μέσο όρο ανθρώπινο γάλα.

Μας ενδιαφέρει άραγε εδώ στην Ελλάδα του μνημονίου να έχουμε κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ λιγότερο κόστος νοσηλείας για βρέφη σε εντατικές μονάδες; Νεογνά που λαμβάνουν τις μικρότερες ποσότητες ανθρώπινου (μητρικού ή δότριας) γάλακτος αποδεικνύεται να αρρωσταίνουν σημαντικά συχνότερα με λοιμώξεις και να έχουν σημαντικά πιο ακριβή παραμονή στην εντατική, συγκριτικά με όσα έχουν την τύχη να λάβουν μεγαλύτερες δόσεις ανθρώπινου γάλακτος. Αυτή η μελέτη προσφέρει εντυπωσιακά επιχειρήματα για να πειστούν η πολιτεία, η διευθυντές των νοσοκομείων και των μονάδων εντατικής νεογνών, να εφαρμόσουν κλινικές πρακτικές που θα ενθαρρύνουν και θα αυξήσουν την χρήση ανθρώπινου γάλακτος σε αυτά τα πολύ χαμηλού βάρους νεογέννητα.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα ευρήματά τους είναι πιθανό να δίνουν υπο-εκτίμηση, γιατί το κόστος που εξετάστηκε ήταν μόνο το σχετιζόμενο με την παραμονή του βρέφους στην εντατική μονάδα. Το κόστος για την κοινωνία που σχετίζεται με τα χρόνια προβλήματα υγείας για αυτά τα βρέφη μετά το εξιτήριο που συχνά διαπιστώνονται, το κόστος για την φροντίδα υγείας τους σε βάθος χρόνου, για την αναπτυξιακή έκβαση και την λειτουργία στο σχολείο πολύ αργότερα, δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυσή τους. Επιπλέον μελέτησαν μόνο τις πρώτες 28 ημέρες μετά την γέννηση, πολύ πιθανό να αυξάνονται οι διαφορές των ομάδων βρεφών που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν μητρικό γάλα αν συμπεριληφθεί όλη η νοσηλεία τους – νοσηλεία που συχνά είναι για μήνες σε πολύ πρόωρα μωρά. Τέλος οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη έγινε σε μία νεογνική μονάδα που έχει, ούτως ή άλλως, πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης ανθρώπινου γάλακτος. Επομένως μια ανάλογη μελέτη σε μια τυπική νεογνική μονάδα στην χώρα μας, με ελάχιστα ή μικρά ποσοστά χρήσης μητρικού γάλακτος, θα αναδείκνυε ακόμα πιο εντυπωσιακές διαφορές.

Αν για υγιή τελειόμηνα βρέφη πολλοί θεωρούν το μητρικό γάλα ως μια «πολυτέλεια», για άρρωστα ή πρόωρα βρέφη πρόκειται για ζωτικής σημασίας φάρμακο που μπορεί να κάνει την διαφορά ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο, στην υγεία και την αρρώστια.

Πηγές: Patel AL et al. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. Jan 31, 2013

Chapman DJ. Human milk dose in the first month is inversely associated with sepsis and NICU costs. J Human Lactation, 29(3) 339-340.

Μετάφραση/ Σχολιασμός: Σ Παπαβέντσης MBBS MRCPCH DCH IBCLC 2014

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
Όροι Χρήσης | Εμπιστευτικότητα | Πνευματικά Δικαιώματα | Login