search
top

Βρεφική διατροφή και λευκή ουσία στον εγκέφαλο

Η λευκή ουσία στον εγκέφαλο είναι ο χώρος όπου οι νευρώνες (τα νευρικά κύτταρα) συνδέονται μεταξύ τους φτιάχνοντας δίκτυα και νευρωνικά κυκλώματα. Είναι εντελώς υπανάπτυκτη κατά την γέννηση του ανθρώπου, ενώ κατά τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής περνάει από ραγδαία ανάπτυξη υπό την επίδραση των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Η λευκή ουσία επιτυγχάνει την γρήγορη και συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων από διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και είναι εντελώς απαραίτητη για τις υψηλότερες, γνωσιακές λειτουργίες, και για την ωρίμανση των κέντρων της σκέψης στον μετωπιαίο λοβό. Η ραγδαία αυτή ωρίμανση της λευκής ουσίας επιτυγχάνεται με ανάπτυξη νευρωνικών συνδέσεων και με μυελινοποίηση, με παραγωγή δηλαδή μυελίνης, μιας ουσίας που καλύπτει σαν καλώδια τις νευρικές απολήξεις.

 

Αμερικανοί ερευνητές θέλησαν να συγκρίνουν την ποσότητα λευκής ουσίας στους εγκεφάλους 133 υγιών παιδιών ηλικίας 10 μηνών έως 4 ετών, χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία MRI. Χώρισαν τα παιδιά σε τρεις κατηγορίες: μια ομάδα που θήλασαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 3 μήνες, μια που πήραν αποκλειστικά ξένο γάλα και μια τρίτη που έκαναν μικτή διατροφή κατά τους πρώτους τρεις μήνες της ζωής, με θηλασμό και με ξένο. Εξέτασαν την συσχέτιση ανάμεσα στην διάρκεια μητρικού θηλασμού και στην μικροδομή της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο.

 

Στα αποτελέσματα της μελέτης, ο πρώιμος αποκλειστικός θηλασμός συσχετίστηκε με πρώιμες αλλαγές στην λευκή ουσία του εγκεφάλου και με βελτιωμένη αναπτυξιακή λειτουργία σε περιοχές λευκής ουσίας του εγκεφάλου, που σχετίζονται με την γλώσσα, με τον σχεδιασμό πράξεων και με την κοινωνικο-συναισθηματική λειτουργία. Οι διαφορές ήταν εμφανείς ήδη από τα δύο χρόνια της ζωής. Ο παρατεινόμενος θηλασμός συνδέθηκε θετικά στα MRI εγκεφάλου με βελτιωμένη δομή της λευκής ουσίας και με καλύτερες γνωσιακές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων επιδόσεων στην γλώσσα, στην οπτική αντίληψη και στον έλεγχο των κινήσεων. Η προώθηση της νευρολογικής ανάπτυξης οδηγεί αναπόφευκτα σε ενίσχυση της βελτιωμένης λογικής, σκέψης, γνωσιακής λειτουργίας και συμπεριφοράς. H σχέση ήταν δοσο-εξαρτώμενη, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η διάρκεια θηλασμού, τόσο καλύτερο το MRI εγκεφάλου. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας: βρέθηκε ότι η ομάδα παιδιών που είχαν θηλάσει παραπάνω από 15 μήνες είχαν, σε σύγκριση με όσα θήλασαν έως 12 μήνες, στατιστικά σημαντικά βελτιωμένη απεικόνιση σε περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες για την γλώσσα, την ακουστική λειτουργία και την σωματο-αισθητήρια λειτουργία, κάτι που συμβάδιζε με καλύτερες επιδόσεις σε τεστ γλωσσικής λειτουργίας, οπτικής αντίληψης και κινητικού ελέγχου.

Γιατί ο μητρικός θηλασμός ωθεί την νευρολογική και ψυχοσωματική ανάπτυξη; Πρέπει να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν – όπως η παρουσία DHA και AA στο μητρικό γάλα, ο αυξημένος δεσμός με την μητέρα και η πληρέστερη απόκριση στις ανάγκες του παιδιού.

Η μελέτη πιθανώς θα αναδείκνυε ακόμα πιο σημαντική ώθηση στην νευρολογική ανάπτυξη μέσω του θηλασμού, εάν μελετούσε παιδιά που θήλασαν περισσότερο, όπως παιδιά που ακολουθούν τις οδηγίες του ΠΟΥ (6 μήνες αποκλειστικό θηλασμό και τουλάχιστον δύο χρόνια συνεχιζόμενο θηλασμό).

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι η μελέτη τους προσθέτει περισσότερες αποδείξεις για την υπόθεση ότι ο μητρικός θηλασμός προάγει την υγιή νευρολογική ανάπτυξη και την ωρίμανση της λευκής ουσίας του εγκεφάλου.

Ποια μπορεί να είναι η σημασία των διαφορών αυτών στην λευκή ουσία ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής σε εμφάνιση σχετιζόμενων ασθενειών δεκαετίες αργότερα; Είναι γνωστό ότι νοσήματα όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η νόσος Alzheimer’s σχετίζονται με διαταραχές της λευκής ουσίας του εγκεφάλου. Πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει μικρή προστασία από Alzheimer’s σε άτομα που είχαν θηλάσει. Αντίστοιχες έρευνες για την σκλήρυνση δεν έχουν υπάρξει έως τώρα στην διεθνή βιβλιογραφία. Το μέλλον πιθανόν να φωτίσει πολλές άλλες, μακροπρόθεσμες πτυχές της κρίσιμης επίδρασης των πρώτων χρόνων της ζωής και της βρεφικής διατροφής στην υγεία του ανθρώπου δεκαετίες αργότερα.

 

Πηγή: Deoni SCL, Dean DC, Piryatinsky I et al (2013) Breastfeeding and early white matter development: A cross-sectional study. Neurolmage. 82. 77-86.

 

Μετάφραση/ Σχολιασμός: Στέλιος Παπαβέντσης MRCPCH DCH IBCLC 2013

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
Όροι Χρήσης | Εμπιστευτικότητα | Πνευματικά Δικαιώματα | Login